Partnerami bloga są:

Fiskars.pl

Idealnytrawnik.pl

piątek, 14 sierpnia 2015

Rzym! Coloseum i Forum Romanum 2015

Stali bywalcy i moi znajomi bloga wiedzą, że drugą połowę kwietnia spędziłem w Rzymie. Wieczne Miasto ma do zaoferowania wiele wspaniałych atrakcji, w tym oczywiście zabytki architektury. No i oczywiście bogatą przyrodę klimatu śródziemnomorskiego. Dziś zapraszam na spacer po dwóch "flagowych" zabytkach Rzymu. To Koloseum i Forum Romanum.Jak podaje Wikipedia Koloseum, oficjalnie w starożytności nosiło nazwę Amfiteatru Flawiuszów Zostało wzniesione w latach 70-80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża, eliptyczna budowla o długości 188 m i szerokości 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widownią, która mogła pomieścić pomiędzy 45 a 50 tysiącami widzów, a wg iluminacji późnorzymskiej „Chronografii z 354 roku n.e.”, która powstała na zlecenie bogatego rzymskiego chrześcijanina Walentiusza, pojemność Koloseum wynosiła około 87.000 osób) łącznie z galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem podziemnych korytarzy.


W czterokondygnacyjnym podziale zewnętrznym zastosowano spiętrzenie porządków (najniższa kondygnacja w porządku toskańskim, druga w jońskim, trzecia w korynckim). Trzy niższe kondygnacje związane są z konstrukcyjnym układem arkad, czwarta, najwyższa została zaopatrzona tylko w małe okna. Od strony wewnętrznej budowla jest pięciokondygnacyjna. Cztery kondygnacje zbudowano jako układ pomieszczeń wydzielonych pomiędzy filarami, ścianami, ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi. Umieszczono tam bufety, szatnie, natryski, pomieszczenia dla gladiatorów, klatki dla zwierząt, korytarze. 


Wokół areny wzniesione było podium. Do Koloseum prowadziło 80 ponumerowanych wejść (zachowały się oznaczenia wejść od nr XXIII do LIV), które zapewniały szybkie (przez ok. 6 minut) opuszczenie widowni przez widzów (jednak taką możliwość mieli tylko widzowie z dolnych i środkowych rzędów). Istniała też możliwość przykrycia całej widowni specjalną osłoną w deszczowe lub bardzo słoneczne dni.


Odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, polowania na dzikie zwierzęta. Tradycja mówi iż w Koloseum mordowano chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Od połowy XVIII wieku Koloseum jest otoczone opieką jako miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan, wcześniej pozyskiwano z niego bloki kamienne jako materiał budowlany. Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego (gr. „kolossos”) posągu Nerona przedstawionego jako Helis.


W 445 zostało poważnie uszkodzone przez trzęsienie ziemi.
W 528 odbyły się tu ostatnie igrzyska.
Pod koniec VI wieku wewnątrz amfiteatru wybudowano mały kościół, arenę przekształcono w cmentarz.
Około 1200 rodzina Frangipani przejęła Koloseum i ufortyfikowała je, używając jako zamku.
W 1349 w wyniku trzęsienia ziemi zawaliła się zewnętrzna część południowej ściany.
W 1744 zostało ogłoszone miejscem męczeństwa chrześcijan.
Od II poł. XVIII wieku w Wielki Piątek odbywa się tutaj droga krzyżowa pod przewodnictwem papieża
07 lipca 2007 roku obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata.

 Takie ciekawe widoki roztaczają się z okien Coloseum.Z amfiteatru przeniesiemy się do Forum Romanum. 

Jak podaje Wikipedia ten najstarszy plac miejski w Rzymie otoczony jest sześcioma z siedmiu rzymskich wzgórz: Kapitolem, Celiusem, Eskwilinem, Wyminałem, Kwirynałem i Palatynem. Temu ostatniemu wzgórzu poświecę odrębny post. Był to główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego Rzymu, miejsce odbywania się najważniejszych uroczystości publicznych. Od strony koloseum na rynek prowadzi Via Sacra. Góruje nad nią jeden z kilku łuków triumfalnych znajdujących się na terenie Forum.Tzw. teoria Gjerstada wypracowana w 1968 zakładała, że pierwotnie na tym terenie znajdowała się osada składająca się z domów na palach. Po wybudowaniu kanału odwadniającego, osuszeniu terenu, utwardzeniu powierzchni, obszar ten stał się miejscem zgromadzeń obywateli. Inicjatorem wybudowania forum miał być Tarkwiniusz Pyszny. Przy powstałym w VI w. p.n.e. placu miano potem wznieść szereg ważnych budynków: Kurię, mównicę, świątynięWesty i dom westalek, świątynie Saturna, Dioskurów, Zgody i siedzibę najwyższego kapłana – budynek Regii oraz archiwum.


Ostatnie badania archeologiczne terenu forum przeprowadzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku zaprzeczyły teorii Gjerstada. Wykazano, że do trzeciej ćwierci VIII w. p.n.e. na terenie Forum Romanum znajdowało się zwykłe bagno zasilane potokiem płynącym wzdłuż późniejszej Via Sacra. Stanowiło ono naturalną granicę pomiędzy znajdującymi się na wzgórzach osadami


Bagno osuszono, a powierzchnię utwardzono w latach dwudziestych VIII wieku p.n.e., co zgadza się w zasadzie z przekazanym przez rzymskich historyków czasem zjednoczenia Rzymu Romulusa z okoliczną osadą sabińską Tytusa Tacjusza. Przyjmuje się, że w tym właśnie okresie nastąpiło połączenie osady palatyńskiej z kwirynalską w jeden organizm polityczny, którego centrum stanowiło właśnie nowo osuszone Forum Romanum. Nigdy natomiast nie było tam domów na palach, jak twierdził Gjerstad.


W okresie cesarstwa Forum Romanum zostało rozbudowane i wzbogacone o świątynie: Boskiego Juliusza, Wenus i Romy, Wespazjana, Antonina i Faustyny oraz o łuk triumfalny cesarza Augusta. W tym też czasie rozbudowano Rzym i zbudowano kolejne fora cesarskie, które utworzyły z istniejącym już Forum Romanum zwarty kompleks architektoniczny. Najbliżej Forum Romanum usytuowano Forum Cezara. Oprócz niego powstały: Forum Trajana, Forum Augusta, Forum Wespazjana i Forum Nervy. Inicjatorem tej rozbudowy był Juliusz Cezara. Forum Romanum było centrum życia obywatelskiego i ekonomicznego szczególnie w okresie republikańskim. W okresie cesarstwa fora pełniły raczej funkcje handlowe, rozrywkowe i reprezentacyjne.Choć Forum zostało zdewastowane w czasie zdobycia Rzymu przez Wizygotów w 410, to jeszcze w 768 zebrał tu się lud rzymski i obwołał papieżem Stefana III. Do zniszczenia mogło też przyczynić się trzęsienie ziemi w 851 roku. W okresie średniowiecza Forum Romanum uległo stopniowemu zniszczeniu. Prawdopodobnie w okresie IX-X wieku Forum, jak i inne pozostałości rzymskie stanowiło kamieniołom - miejsce łatwego pozyskiwania budulca dla nowych inicjatyw architektonicznych. Do XVIII wieku miejsce to służyło na wypas, a później targ bydła. W tym czasie nazywano je Campo Vaccino. Prace wykopaliskowe zapoczątkowano w 1803, a od 1898 prace są prowadzone systematycznie.

W centralnej części Forum odkryłem przepiękną glicynię. Nie jest ona jednak tak stara jak otaczające ją budynki.Z Forum roztacza się wspaniały widok na Palatyn. Jednak tak jak pisałem na wstępie zarówno architekturze jak i wspaniałej przyrodzie tego miejsca poświęcę jednak odrębny post.


Serdecznie zapraszam do codziennej lektury bloga!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz